Proclaimer

Proclaimer 2018-05-29T19:38:54+00:00

Deze site is opgezet als informatieve site.

Proclaimer

R4a architecten en ingenieurs is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en probeert bij het opstellen ervan actueel en correct te zijn.
Komt u op deze website iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw melding daarvan zeer op prijs. Stuur ons aub een mailtje met de melding van de door u gevonden omissie.

Disclaimer

Mocht u op basis van informatie van deze site aannames doen of verplichtingen aangaan met financiële consequenties of anderszins keuzes baseren op gegevens uit deze site dan vragen we u om contact met ons op te nemen om de juistheid en volledigheid van de informatie te controleren.

R4a is niet aansprakelijk te stellen voor schade die voortvloeid uit het gebruik van gegevens van deze site of door oneigenlijk gebruik van deze site door derden.

Copyright

Alle auteursrechten horende bij de inhoud van deze website berusten bij R4a of bij derden die met toestemming dit materiaal beschikbaar hebben gesteld aan R4a. We zijn echter niet altijd in staat de herkomst van al het beeldmateriaal of delen ervan te traceren. Voor die situaties kunnen de rechthebbenden hierover contact met ons opnemen.

Beeldmateriaal

Het is u niet toegestaan om zonder toestemming materiaal van deze site of gedeelten daarvan te wijzigen, na te maken, te vermenigvuldigen of te framen. In geval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van R4a, behoudt R4a zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

Wilt u materiaal uit deze site?

Wilt u gebruik maken van afbeeldingen, teksten van deze site of spreken de ideeën u aan neem dan contact met ons op.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van de informatie op deze pagina?
Stuur ons dan een mail met uw vraag of opmerking.
U kunt natuurlijk ook bellen: 070 2040024

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt of nadat wij er met u over hebben overlegd.

De tekst van dit statement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen. Het verdient daarom de aanbeveling deze tekst met enige regelmaat re raadplegen indien u onze site bezoekt.

R4a architceten en ingenieurs
29-05-2018

R4a is een positief ingesteld architecten- en ingenieursbureau. We zijn er van overtuigd uitspraken te moeten doen betreffende deze site, de content en welke rechten en plichten er zijn ten aanzien van de inhoud. We willen dat wel op een luchtige, open manier doen zonder de ernst ervan te ontkennen. Daarom hebben we gekozen voor een ‘Proclaimer’.

berichten over auteursrechten en claims: