Innovatie en kwaliteitsverbetering kinderopvang

De kwaliteit van de kinderopvang en de peuterspeelzalen wordt gelijkgetrokken én gaat verder omhoog. Voor allebei gaan dezelfde, strengere kwaliteitseisen gelden. Daarnaast krijgen werkende ouders die gebruikmaken van peuterspeelzalen straks ook recht op kinderopvangtoeslag, zoals die nu al geldt voor de kinderopvang.

De Tweede Kamer stemde op 21 februari in grote meerderheid vóór twee wetsvoorstellen van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het gaat om wetsvoorstellen ‘Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang’ en ‘Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk‘. De harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in het aangenomen wetsvoorstel bestaat enerzijds uit het gelijkschakelen van de kwaliteitseisen tussen kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en het gelijkschakelen van de financieringsstructuur voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Lees meer over de veranderingen op de website van de Rijksoverheid.

Een houder van een kindercentrum moet verantwoorde kinderopvang bieden, waaronder wordt verstaan het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het bevorderen van de persoonlijke en sociale competenties van kinderen en de socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen.” (Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, Artikel 1.49)

Foto’s: KDV ’t Kickertje, Den Hoorn, R4a architecten en ingenieurs

 

 

2017-02-23T13:16:00+00:00 23 februari 2017|