RKBS De Paradijsvogel

RKBS De Paradijsvogel 2021-11-29T15:43:40+00:00

Project Description

De nieuwbouw voor De Paradijsvogel is onderdeel van Deelplan 6 in stadsdeel Ypenburg te Den Haag. Het stedenbouwkundig plan is opgesteld door West 8. Het onderwijscomplex is in dit plan dè bijzondere functie in de wijk. Het stedenbouwkundig plan vormde een bepalende onderlegger voor het ontwerp van R4a voor het onderwijscomplex. Het ontwerp voor de wijk heeft een stedelijk karakter met duidelijke bouwblokken. Het onderwijscomplex haakt hier op in. De nieuwbouw voegt zich in de wijk en vormt tegelijkertijd één van de coördinatiepunten. De Paradijsvogel onderscheidt zich in sfeer en met stadse allure van andere scholen in uitbreidingswijken en is als Brede School en een groter voorzieningencomplex opgezet.

Het schoolplein beweegt mee met het onderwijs
Een hoge poort in de kopgevel van de school geeft toegang tot het beschut gelegen schoolplein. Het plein ligt veilig binnen de drie vleugels van het gebouwen is aan de open zijde afgesloten van de straat met een sierlijk smeedijzeren hek. Oorspronkelijk was het schoolplein open en voorzien van een enkele kastanjeboom en speel-kunstobject ‘KapteinRoodnat’. De buitenspeelruimte is inmiddels verder mee veranderd met het onderwijs en voorzien van natuurspeeltuin ‘De Ypenburcht’.

Een stimulerende speel- en leeromgeving
Leerlingen, leraren en ouders betreden de school binnen via dezelfde centrale entree. In de route van openbare ruimte via schoolplein naar klaslokaal speelt deze centrale entree een belangrijke schakel. De ruimtelijke opzet van buiten- en binnenruimten draagt bij aan een optimale omgeving waarbinnen kinderen kunnen spelen en leren.

Alle voorzieningen onder één dak
De school ligt aan de kop van een bouwblok in het centrum van de wijk. De Paradijsvogel is onderdeel van een groter voorzieningengebouw. Het voorzieningengebouw neemt in de stedenbouwkundige configuratie een bijzondere positie in. Hoewel het gebouw niet het primaire programma van de basisschool huisvest, fungeert ze wel als ‘voorkant’ van de school. Dit wordt enerzijds bereikt door de stedenbouwkundig zorgvuldig gepositioneerde poort-entree met stadsklok, waardoor de school een duidelijk adres aan de Weidevogellaan heeft. Anderzijds zorgt de brede en voorname presentatie van de architectuur aan het park voor een verankering in de wijk.

Een flexibele Brede School
Programmatisch is het voorzieningengebouw een verlengstuk van de basisschool. Het gebouw biedt ruimte aan 8 ruime, tijdelijke lokalen die in opzet en afwerking overeenkomen met de lokalen in het permanente deel van de school. De overige ruimte wordt ingenomen door kinderdagverblijf 2Samen en buitenschoolse opvang waardoor het totale complex inclusief de school en de gymzaal gezien kan worden als een Brede School. In samenwerking met de commercieel ontwikkelende partij Ceres is vanuit een vastgoed visie naar het gebouw gekeken. Om het gebouw voor de toekomst flexibel te houden is gekozen voor een kolomvrije overspanning. Hierdoor wordt het mogelijk om na 15 jaar, wanneer de geplande piek in het leerlingaantal afvlakt, de plattegrond geschikt te maken voor uiteenlopende functies op sociaal-maatschappelijk of dienstverlenend niveau of appartementen. Sinds 2015 heeft de Paradijsvogel een echte kas op het dak van de school. De kas is vijftien meter lang en staat op het dak van de gymzaal.

Den Haag, Nederland

Projectomvang
Totaal 3697 mBVO nieuwbouw (incl. 15 permanente en 8 tijdelijke schoollokalen) waarvan:
2414 mBVO basisschool
1283 mBVO multifunctionele ruimte
(Totaal terreinoppervlak ca. 2750 m2)

Opdrachtgever
Lucas Onderwijs 
Ceres Projecten Rijswijk
Kinderopvang 2Samen 

Team
Planon Onderwijshuisvesting BV
Heembouw BV
Bartels ingenieursburo BV
Peutz & associes BV
West 8

Ontwerpteam
Hans Klompenhouwer, Peter Jollie

Afbeeldingen
R4a en Fas Keuzenkamp

bijzonderheden:

Op een zeer beperkt terreinbeslag is het gehele onderwijscomplex gerealiseerd. Het bij elkaar realiseren van diverse functies haakt in op het principe van de Brede School. De school is uitermate compact en rationeel van opzet. De gang is vormgegeven als een ‘straatje’ met vides met daarnaast grote lokalen waarbij een flexibel gebruik tussen gang en lokaal aanwezig is door het kunnen verzetten van de pui. Onder andere door het gebruik van veel glas en het verzachten van de barrières tussen binnen en buiten heeft R4a ingehaakt op de wens van de school voor een open, gezellig en gastvrij gebouw. De Welstand van Den Haag ging bij de eerste presentatie akkoord met het ontwerp.

In een vroeg stadium is de uitvoerende partij geselecteerd. Deze heeft intensief met de andere adviseurs in het bouwteam meegedraaid. Per fase is gecheckt of de budgetten haalbaar waren. Met de andere betrokken adviseurs is in een vroeg ontwerp-stadium intensief samengewerkt de componenten van het ontwerp, de constructie en installaties goed op elkaar af te stemmen. In het bijzonder valt hier op te merken dat met de wisseling van opdrachtgever en de overgang van het project naar de gemeente Den Haag, andere wensen en budgetten aan de orde kwamen. Planbijstellingen waren daarbij aan de orde. Desondanks zijn wij met de projectmanager en aannemer er in geslaagd het project kwalitatief overeind te houden en deze budgettair zeer ‘scherp’ neer te zetten.

berichten over dit project:

De Paradijsvogel “groenste basisschool van Den Haag”

30 oktober 2016|Reacties uitgeschakeld voor De Paradijsvogel “groenste basisschool van Den Haag”

In het online magazine Lucasonderwijs staat een leuk artikel over RKBS De Paradijsvogel, de "groenste basisschool van Den Haag". Sinds de nieuwbouw van de school is het gebouw uitgebreid met onder andere een kas op het [...]

De Paradijsvogel heeft een kas op het dak van de school!

10 juni 2015|Reacties uitgeschakeld voor De Paradijsvogel heeft een kas op het dak van de school!

"Op vrijdag 12 juni opende de burgemeester van Den Haag Jozias van Aartsen met behulp van sterrenchef Niven Kunz de nieuwe groentekas op het dak van Basisschool De Paradijsvogel aan de Weidevogellaan op Ypenburg. Zij [...]