Kantoorgebouw De Vlinder

Kantoorgebouw De Vlinder 2018-07-17T14:05:55+00:00

Project Description

Kantoorgebouw ‘De Vlinder’ in Almere staat aan de Spoordreef, de rand van het zakencentrum en heeft een prominente plek tussen de andere kantoorgebouwen.
Het project omvat een turn-key kantoorgebouw met daaronder een tweelaagse, ondergrondse parkeergarage.

Met de karakteristieke vorm en uitwerking van ‘de Vlinder’ levert het gebouw een bijdrage aan het stedenbouwkundige plan van OMA (Rem Koolhaas) voor deze locatie. Tegelijkertijd ‘reageert’ de vorm op het naastgelegen park en de route naar het station.
Diverse massastudies naar zichtlijnen en gebruiksmogelijkheden hebben geleid tot de specifieke ‘vlinder’ -achtige grondvorm.

Onze ontwerpbenadering was: het realiseren van een helder en krachtig bouwvolume, met een interessante materialisatie en een zorgvuldige detaillering. Om eenheid te krijgen in het tussengebied hebben we afstemming gezocht met het naastgelegen plan van Benthem en Crouwel architecten.

Een krachtig en open ontwerp
De gevels langs de randen van de kavel hebben een chique uitwerking in natuursteen. De parkgevels zijn heel open vormgegeven. Glazen puien van vloer tot plafond bieden vrij uitzicht op het park en het centrale binnenplein. De draaibare lamellen ervoor filteren het licht naar gelang de weersomstandigheden. Door het binnenplein op de half-verdiepte garage te positioneren is een autovrij binnenplein ontstaan dat afstand neemt van de drukke stad en uitzicht biedt op het park.

In het plan is rekening gehouden met flexibel gebruik. Er kunnen zowel standaard kantoorcellen worden gerealiseerd als een open werkomgeving worden gecreëerd. Ook in de lay-out van installaties is hiermee rekening gehouden.

Een bijzondere opgave voor de bouwer was het realiseren van een twee laagse parkeergarage. In verband met hoge grondwaterstanden (polderpeil) is het heien en het storten van de onderste betonvloeren en wanden gedaan middels gebruikmaking van een natte waterbouw methode. Inspecties werden daarbij verricht door duikers.

Almere, Nederland

Projectomvang
Nieuwbouw kantoor en parkeergarage
7600 m2 BVO en 3500 m2 BVO

Opdrachtgever
Nelis Bouw en Ontwikkeling

Team
BAM Nelis Bouw
Pieters Bouwtechniek BV
Temid Raadgevende ingenieurs
Ad van Ipenburg

Ontwerpteam
Hans Klompenhouwer, Peter Jollie

Afbeeldingen
R4a

bijzonderheden:

De oorspronkelijke stedenbouwkundige setting van de gebouwen (OMA) impliceerde dat slechts de ‘koppen’ van de gebouwen zichtbaar zouden zijn aan de Spoordreef en stationszijde. Tevens was de tussenruimte tussen de gebouwen beperkt van maat. Het merendeel van de werknemers in zo’n kantoor zou een te beperkt zicht naar buiten krijgen. In goed overleg met de stedenbouwkundige is hierin gewijzigd. We hebben het traject met OMA en het kwaliteitsteam als zeer prettig ervaren. Over de door ons voorgestelde aanpassingen was men enthousiast. De welstand van Almere kon daarna moeiteloos worden gepasseerd.
Als bouwteamlid moet je je actief en probleemoplossend kunnen opstellen: R4a heeft een goede en brede ervaring opgebouwd met het werken in bouwteam-verband. Onze ingenieurs en architecten kunnen goed in teamverband opereren, plannen ontwikkelen, en realiseren. Bij complexe utilitaire projecten als ‘De Vlinder’ is het goed gezamenlijk opereren noodzaak. Met de andere adviseurs is in een vroeg ontwerpstadium intensief samengewerkt om de componenten van het ontwerp, de constructie en installaties goed op elkaar af te stemmen.