Kindcentrum Duinoordschool

Kindcentrum Duinoordschool 2022-09-19T15:15:52+00:00

Project Description

Midden in het Haagse Statenkwartier staat de PC Duinoordschool. Toen de naastgelegen Nieuwe Zorgvlietkerk (1993) in 2009 voor de eredienst werd gesloten ontstond de ambitie om de basisschool uit te breiden en de kerk om te bouwen voor onderwijsfuncties. R4a kreeg na een meervoudig onderhandse aanbesteding de eervolle taak om het gebouw te transformeren naar Kindcentrum, om het pand te verduurzamen én om de twee gebouwvleugels (school en kerk) fysiek beter te koppelen.

Transformatie van sacrale kerk tot modern Kindcentrum
Het kerkgebouw werd gekenmerkt door heel hoge, binnengerichte ruimte met licht van boven. Het gebouw was gericht op sacraliteit en verhevenheid. Voor de te huisvesten kinderopvang en basisonderwijs accommodatie moest het ontwerpteam op zoek naar een geheel nieuwe interpretatie van deze bestaande ruimte. Het werd een zoektocht naar comfortabele ruimte voor kinderen waarbij meer openheid, inspelen op de (kleinere) schaal van het kind, licht en contact met de omliggende omgeving de ambitie vormden.

Een nieuwe tafelconstructie maakt een ruime ‘inbreiding’ en multifunctioneel gebruik mogelijk
De hoogte van de kerk bood genoeg ruimte voor twee inpandige, extra verdiepingen. Een nieuwe ‘tafelconstructie’ incl. nieuwe fundering in de voormalige eredienstruimte vormt de grootste ingreep van het plan. Door deze nieuwe tussenvloer is op de begane grond ruimte vrijgekomen  voor onder andere meer dan 600m2 dag-, peuter- en buitenschoolse opvang, gefaciliteerd door Kinderopvang 2Samen. Afgewogen doorbraken in de bestaande gebouwconstructie maakten een grondige herinrichting voor een multifunctioneel programma mogelijk.

Boven op de nieuwe verdieping is een nieuwe aula voor de Duinoordschool gehuisvest. Bestaande architectonische elementen als hoge ramen en een karakteristieke houten dakconstructie kreeg de school in de aula ‘cadeau’.

De Duinoordschool heeft in de voormalige kerkvleugel niet alleen een chique aula, maar ook diverse leerpleinen, een nieuw handvaardigheid- en technieklokaal, een multifunctioneel kookcafé, een nieuw lokaal voor groep 8 en diverse ruimten voor les ondersteunend programma zoals logopedie, RT en IB gehuisvest.

Een weloverwogen herontwerp van bestaande gevelaanzichten
Hoewel de grootste ingrepen in het interieur zitten, komt de ingrijpende transformatie ook in de gevel aan de Prins Mauritslaan tot uiting middels diverse nieuwe raamopeningen. De insteek van R4a was om bij deze ingrepen de oorspronkelijke architectuur van Braaksma & Roos zo veel mogelijk in acht te nemen.

Grondige verduurzaming met een bescheiden budget
Kindcentrum Duinoord is voorzien van volledig nieuwe gebouwinstallaties en heeft een flinke bouwkundige- én installatietechnische upgrade gekregen. Het is het ontwerpteam gelukt om met een uitdagend budget – in nauwe samenwerking met de gebruikers en de Centrale Vastgoedorganisatie Den Haag – de Duinoordschool uit te breiden tot een multifunctioneel, toekomstbestendig en gezond speel- en leergebied voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

Den Haag, Nederland

Projectomvang:
1.375 m2 bvo waarvan 520 m2 voor kinderopvang en 855 m2 bvo voor MFA en basisonderwijs

Opdrachtgever:
Centrale Vastgoedorganisatie Den Haag (CVDH)

Gebruikers:
PC Duinoordschool, Kinderopvang 2Samen  

Team R4a architecten & ingenieurs:
Marleen Klompenhouwer, Hans Klompenhouwer, Gert-Jan Borgman, Gerard Spaans, Tessa Plat, Stefan Poldervaart

Betrokken partijen:
Overdevest Adviseurs
Bureau Broersma
Blonk advies
Eversteijn Bouwconsult
VRI advies
Eekhout Bouw
BTB
R4a architecten & ingenieurs
Hekker interieurbouw

Projectfoto’s:
Fas Keuzenkamp

Overige afbeeldingen:
R4a

bijzonderheden:

R4a is verantwoordelijk voor het architectonisch/ bouwkundig ontwerp van schets tot en met Uitvoeringsgereed Ontwerp en was betrokken bij de transformatie van zowel het exterieur als het interieur. Onze architecten en ingenieurs begeleidden, adviseerden, en bemiddelden tussen de gemeente Den Haag, de gebruikers, adviseurs en omwonenden. Daarnaast verzorgde R4a voor de opdrachtgever de aanvraag Omgevingsvergunning. Er is in ontwerp- en bouwteamverband nauw samengewerkt met diverse experts op het gebied van installaties, bouwfysica, gebouwconstructies en bouwkosten. Eekhout Bouw uit Kwintsheul heeft de aannemersselectie gewonnen. Tijdens de uitvoering van het werkt was R4a verantwoordelijk voor de esthetische directievoering.

berichten over dit project:

Gerealiseerd: KC Duinoord in gebruik genomen!

11 december 2020|Reacties uitgeschakeld voor Gerealiseerd: KC Duinoord in gebruik genomen!

Kindcentrum Duinoord is in gebruik genomen! De voormalige kerk in Den Haag is getransformeerd naar een uitgebreid schoolgebouw waar leerlingen van de Duinoordschool en kinderen van Kinderopvang 2Samen samen kunnen, leren, spelen en groeien. Tot [...]

In ontwikkeling: Vergunningsaanvraag Transformatie KC Duinoord goedgekeurd!

1 juli 2019|Reacties uitgeschakeld voor In ontwikkeling: Vergunningsaanvraag Transformatie KC Duinoord goedgekeurd!

De Aanvraag Wabo voor de transformatie van de Zorgvlietkerk aan de Prins Mauritslaan in Den Haag is goedgekeurd! De transformatie omvat het verbouwen van het voormalige kerkgebouw in het Statenkwartier tot een ruim en modern kindcentrum. In het [...]

Groen licht voor uitwerking Voorontwerp KC Duinoordschool

5 december 2017|Reacties uitgeschakeld voor Groen licht voor uitwerking Voorontwerp KC Duinoordschool

De opdrachtgever heeft de seinen op groen gezet voor uitwerking van het ontwerp voor Kindcentrum Duinoordschool. De voormalige Zorgvlietkerk in Den Haag wordt getransformeerd tot geïntegreerd kindcentrum met multifunctionele accommodatie. We kijken terug op een geslaagde start [...]

Nieuw project: R4a wint architectenselectie Kindcentrum PC Duinoordschool Den Haag

13 oktober 2017|Reacties uitgeschakeld voor Nieuw project: R4a wint architectenselectie Kindcentrum PC Duinoordschool Den Haag

R4a heeft de architectenselectie voor het Kindcentrum PC Duinoordschool aan de Prins Mauritslaan in Den Haag gewonnen. Sinds 1993 is de basisschool gehuisvest in het Haagse Statenkwartier, naast de voormalige Nieuwe Zorgvlietkerk. Het bestaande schoolgebouw en de kerk zijn ontworpen door [...]