Mariakapel Noorden

Mariakapel Noorden 2021-11-29T15:42:20+00:00

Project Description

Inspirerend stiltecentrum in het Groene Hart
De Mariakapel in Noorden is gelegen op een bijzondere plek naast de Sint Martinuskerk, op de route van de Simon van Capelweg naar de begraafplaats van Noorden. Deze locatie vormt het startpunt van diverse wandel- en vaarroutes in het Groene Hart en markeert de ruimtelijke overgang van de dorpse lintbebouwing naar het achterliggende natuurlandschap. Op dit ruimtelijk kantelmoment in de wandeling van de bebouwde kom naar het natuurlandschap werkt de directe invloedssfeer van de Mariakapel met het voorgebied als een rustpunt aan de route. Zichtlijnen tussen dorp, natuur en kapel spelen hierbij een belangrijke rol en zorgen voor de aantrekkingskracht van het kleine gebedshuis. De Mariakapel draagt hier bij aan een moment van stilte, rust verwondering.

Symboliek en beeldende werking
De Mariakapel ontleent haar kracht aan een aantal beeldende elementen. Langs het pad vanaf de Simon van Capelweg vormt een licht gekromde holling de inleiding naar de plek van de kapel. Vanaf de andere zijde vormt een lichtgebogen luifel de overgang naar de entree van de Mariakapel. De vormgeving zorgt zodoende voor een uitnodigend karakter, voor een prikkel om naar binnen te gaan. In en rond de kapel wordt respectvol ruimte geboden aan de bezoeker en aan diverse geloofssymbolen. Zo is aan de buitenzijde naast de hardglazen entreedeur in de gevel een kruisvorm weergegeven. Aan de voet van dit kruis is bij wijze van begroeting de eerste tekstregel “Ave Maria, gratia plena” in de bestrating ingelegd.

De algehele compositie oftewel de onderlinge verhouding van het stelsel van ruimtelijke elementen kan worden gezien als een samenkomst van drie handreikingen die respectievelijk uitnodigen en beschutting en bescherming bieden. Op het meest intieme moment binnen in de kapel wordt ter hoogte van het Mariabeeld door middel van de ‘ciel des yeux’ de geloofsrelatie met God verbeeld.

Ambitie en de kracht van de gemeenschap
Het bestuur van de RK Sint Martinus was al geruime tijd bezig met plannen voor een nieuwe Mariakapel, mede omdat de oorspronkelijke kapel in de kerk niet bezocht kon worden buiten de openingstijden van de kerk. Door crowdfunding en hulp vanuit de kerkgemeenschap is het project in nauwe samenwerking tot stand gekomen.

“Buiten het kerkgebouw is een kapel altijd bereikbaar. Er is veel minder risico en minder toezicht nodig. Ook het toeristische knooppunt van het Groene Hart krijgt hierdoor een extra stimulans. Zeker als we de Mariakapel zien als een stiltecentrum in samenhang met ons prachtig gelegen kerkhof.” De Mariakapel stimuleert de kerkgemeenschap met haar eigentijdse en betekenisvolle vormgeving en is tot in de lengte van dagen een waardevolle toevoeging voor het kerkdomein van de parochie. 

Zintuiglijke ervaring
Door vormgeving, logische detaillering en -materialisatie is de Mariakapel tastbaar gemaakt. Dit tastbaar maken draag bij aan de ervaring voor de bezoekers en helpt ze in een rustige, passende stemming te komen.

De lichte materialisatie van de naar binnen doorgaande bestrating en het naar binnen afbuigen van de stenen buitenzijde leiden de bezoeker als vanzelf naar de entree van de kapel. Ter hoogte van de entree verandert het monumentale en verbijzonderende stenen exterieur in wit stucwerk op de wanden en het plafond. Samen met het licht gekromde oppervlak wordt door de witte vlakken het heldere daglicht omgebogen naar een subtiele lichtinval met een zacht, rustige tint. Binnen in de kapel zorgen de houten wandafwerking en zitelementen voor een fysieke ervaring die een warme binding met de plek geven: ze haken aan op een persoonlijk moment van meditatie.

Noorden, Nederland

Projectomvang:
Nieuwbouw, 40 m2 bvo

Opdrachtgever:
Clara en Fransiscus federatie

Team:
Betrokkenen en vrijwilligers van de RK Sint Martinus,
parochiefederatie De Regenboog (Het Groene Hart)

Ontwerpteam:
Hans Klompenhouwer

Afbeeldingen:
R4a en Peter van Mulken

bijzonderheden:

R4a kreeg de eervolle taak om de vormgeving van de kapel op zich te nemen. Hierbij is de ambitie van het bestuur voor een stiltecentrum richtinggevend geweest. De uitvoering werd mogelijk gemaakt door vrijwilligers. De financiering voor de uitvoering kwam rond met behulp van crowdfunding en eigen bijdragen binnen de gemeenschap. De Mariakapel werd zo een product van intensieve samenwerking tussen opdrachtgever, vrijwilligers, de architect en andere betrokkenen.

berichten over dit project:

Inwijding nieuwe Mariakapel van de RK Sint Martinus in Noorden

15 februari 2012|Reacties uitgeschakeld voor Inwijding nieuwe Mariakapel van de RK Sint Martinus in Noorden

Op 19 februari 2012 aanstaande wordt de nieuwe Mariakapel van de RK Sint Martinus in Noorden (onderdeel van de parochiefederatie De Regenboog –Het Groene Hart-) na een traject van 7 jaar geconsacreerd. Het ontwerpen van [...]