MFA Vierpolders

MFA Vierpolders 2021-11-30T13:41:45+00:00

Project Description

Naar aanleiding van de ambitie van de gemeente Brielle om het dorpshart van Vierpolders te revitaliseren, realiseerde R4a in nauwe samenwerking met de buurt, de gebruikers en de gemeente, MFA ’t Dijckhuis. In het nieuwe gebouw zijn openbare basisschool De 10e Penning, PSZ en KDV De kleine Geus, een sportzaal en het dorpshuis samen onder één dak gehuisvest.

Het dorpshart verlevendigd
In het ontwerp zijn verschillende middelen ingezet om enerzijds het dorpshart te verlevendigen en om anderzijds de integratie en onderlinge samenwerking tussen de verschillende gebruikers te versterken. Zo zorgt de aaneengesloten begane grond voor samenhang en binding tussen de gebruikers en zorgt de architectuur met transparante langgerekte puien voor eenheid en een toegankelijke uitstraling. Het Dorpshuis aan de ene kant en de OBS aan de andere zijde hebben binnen de accommodatie hun eigen afgebakende domein. Ruimtelijk lopen deze evenwel vloeiend in elkaar over, waardoor ruimtes eenvoudig kunnen worden uitgewisseld.

Een coöperatief project
Met een programma 2 à 3 keer zo groot als de voormalige bebouwing op de locatie, zou een ontwerp grote impact op de omgeving hebben. Het was de taak van R4a om dit grote programma passend in te voegen in de bestaande, fijnschalige woonomgeving. Om vooral naar de omgeving toe goed te inventariseren waar de gevoeligheden van de locatie en de bewoners liggen is een intensief overlegtraject opgezet. Door middel van informatieavonden zijn de toekomstige gebruikers en de buurt vooraf geïnformeerd over de ambitie en plannen van de gemeente. Daarbij was vooral aandacht voor de gevolgen van deze inpassing voor de buurt. Hierbij zijn alle positieve punten belicht maar ook de mogelijk negatieve. Tijdens maandelijkse klankbordbesprekingen is de buurt op de hoogte gehouden over de ontwikkeling van het plan. Er werd de mogelijkheid gecreëerd voor feedback en gepresenteerd op welke manier de feedback werd verwerkt. Deze avonden waren intensief, maar hebben de gebruikers al vóór de realisatie nader tot elkaar gebracht en de acceptatie in de wijk versterkt. Iedere deelnemer aan het proces heeft er een positief gevoel aan het project door overgehouden. Er zijn geen bezwaarschriften gekomen.

Genuanceerd stedebouwkundig invlechten van een veelzijdig gebouw
Belangrijk is dat de accommodatie is uitgewerkt als één totaalplan. Het gebouw is vormgegeven als één langgerekte begane grond voorzien van drie losse opbouwen, variërend in maat en hoogte. Met name de sporthal die op de begane grond een groot obstakel in het verbinden van functies zou zijn geweest is om die reden naar boven verplaatst. De hoogte van de sporthal was hierbij lange tijd een discussiepunt. Uiteindelijk heeft een proef op de locatie met een hoogteaanduiding in de vorm van steigerwerk duidelijkheid aan de stakeholders verschaft over de toekomstige hoogte.

In het hart van het complex bevindt zich de multifunctionele foyer welke diverse culturele, sociale en zorgfuncties huisvest en ontsluit. Naast onder andere een zorgsteunpunt, fysiotherapeut, jongerensoos en seniorensoos bevinden zich er ook interne doorgangen naar de school, de bovengelegen sportaccommodatie en naar een twaalftal zorgwoningen op de eerste en tweede verdieping. De bovengelegen gebouwvolumes worden vanaf de begane grond ontsloten door ‘dwarsstraatjes’ met trappartijen en zijn integraal toegankelijk via liften.

Zorgvuldige detaillering ondersteunt het concept: een welkom gebouw voor iedereen
De zandgele baksteen geeft eenheid en rust en benadrukt de samenhang. Ter plaatse van de scherpe en stompe hoeken zijn gelijmde vormstenen toegepast zodat het metselwerk doorloopt. De schakeringen van de steen, het reliëfmetselwerk, de weggewerkte hemelwaterafvoeren en lateien dragen bij aan de helderheid en levendigheid. De dunne steen is gewicht besparend en draagt bij aan duurzaam materiaalgebruik. De detaillering van het interieur is afgestemd op intensief gebruik door kinderen en mindervaliden. Scherpe hoeken en uitsteeksels zijn vermeden en vormgegeven opdat ze het gebruik vergemakkelijken en de exploitatiekosten beheersen.

Na realisatie blijkt definitief dat de gekozen opzet zorgt voor een wisselend en luchtig silhouet. De multifunctionele accommodatie in Vierpolders blijft, op het met bomen omzoomd pleingebied, licht en lucht bieden aan de omringende bestaande woonbebouwing. Op de begane grond zorgen puien voor continuïteit en de relatie tussen binnen en buiten. Het gebouw krijgt hierdoor een laagdrempelige uitstraling. De binnen activiteiten zijn buiten te zien, waardoor de onderlinge betrokkenheid in het dorp wordt vergroot.

Niet alleen door de synergie van functies en de katalyserende werking van de MFA, maar ook door haar architectuur wordt de onderlinge betrokkenheid in het dorp vergroot. Navraag heeft geleerd dat Vierpolders nog steeds tevreden is.

Vierpolders, Nederland

Projectomvang
Totaal 4494 m2 BVO, bestaande uit:
1268 m2 BVO Woningbouw (12 zorgappartementen)
1184 m2 BVO Dorpscentrum ’t Dijckhuis
1194 m2 BVO OBS De 10e Penning
0126 m2 BVO PSZ en KDV De Kleine Geus
0542 m2 BVO Sportaccommodatie
0180 m2 BVO Commerciële ruimten

Opdrachtgever
Gemeente Brielle

Team
Raadgevend ingenieursbureau Beekink BV
IOB Ingenieursbureau BV

Ontwerpteam
Hans Klompenhouwer, Peter Jollie, Gert-Jan Borgman, Thijs van de Straat

Afbeeldingen
Fas Keuzenkamp en R4a

bijzonderheden:

R4a was budget-verantwoordelijk in de ontwerpfases. We kregen grote vrijheid in het ontwerp en de uitwerking binnen het financiële kader. Dit gaf ons de mogelijkheid om, gebaseerd op ambities en verwachtingen, coherente keuzes te maken. De ontwerpfases werden afgesloten met een fasedocument inclusief raming. Met behoud van uitgangspunten is het plan budgettair geoptimaliseerd. Bij het ontwerpproces kwamen veel zaken kijken: PVE, budgetbepaling, planning en communicatie. Intern gericht beheersten we het creatieve proces d.m.v. 3D-modellen (BIM). Het extern gerichte ontwerpproces betekende intensief optrekken met de verschillende gebruikersgroepen. Om het ontwerpproces goed te begeleiden maakten we afspraken waarbij we 1) projectopdrachten formuleerden en afstemden met de opdrachtgevers en gebruikers; 2) in overleg met hen planden (beslismomenten, inspraak, presentaties en resultaatverwachting middels fasedocumenten); 3) consequent communiceerden vanuit onze coördinerende rol met de andere adviseurs om te bereiken wat was afgesproken.

berichten over dit project:

Indiening Scholenbouwprijs 2013

21 februari 2013|Reacties uitgeschakeld voor Indiening Scholenbouwprijs 2013

Nieuwbouwproject MFA Vierpolders is aangemeld voor de Scholenbouwprijs 2013. In de multifunctionele accommodatie zijn dorpscentrum ’t Dijckhuis, OBS De 10e Penning, PSZ en KDV De kleine Geus, een sportzaal, winkel- en zorgfuncties en zorgwoningen samengebracht. Lees meer over het project>

Opening Brede School OBS De 10e Penning Vierpolders

12 januari 2012|Reacties uitgeschakeld voor Opening Brede School OBS De 10e Penning Vierpolders

Wethouder Borgonjen heeft officieel de sleutel van de nieuwe school De 10e Penning in Vierpolders overhandigd aan schooldirecteur Ellen Lammerts. De basisschool is onderdeel van de multifunctionele accommodatie 't Dijckhuis in Vierpolders. Binnen het schoolgebouw [...]