OG Heldringschool

OG Heldringschool 2021-11-29T15:41:23+00:00

Project Description

In de Vogelwijk te Den Haag heeft R4a de nieuwbouw van de O.G. Heldringschool voor basisonderwijs, BSO, peuterspeelzaal en gymzaal ontworpen. Het multifunctionele gebouw is een brede school met buurtfunctie.

Beschermd Haags stadsgezicht
De Vogelwijk in Den Haag is een beschermd stadsgezicht met een tuinstadachtig karakter. Woonhuizen, wooncomplexen en villa’s zijn er in een losse opzet ten opzichte van elkaar gesitueerd. De architectuur van de wijk en de oorspronkelijke school uit 1927 hebben hun wortels in de Nieuwe Haagse School-stijl, dé stijl bij uitstek waarbij architectuur en stedenbouw perfect op elkaar zijn afgestemd. De architectuur van de nieuwe O.G. Heldringschool omvat een eigentijdse interpretatie van de Nieuwe Haagse School stijlkenmerken, een schoolgebouw met een eigen karakter binnen het ‘DNA van de plek’.

Intensief samenwerken aan een duurzame school
R4a verrichtte grondig onderzoek naar de stedenbouwkundige inpassing en de impact die de school moet en mag hebben op de omgeving. Alle gemeentelijke partijen hebben zich achter het plan geschaard inclusief de buurt. Het overleg met de gemeente en de regelmatige communicatie met de buurt hebben hiertoe zeker bijgedragen.

Bij het ontwerp en de realisatie is er intensief samengewerkt aan een uiterst duurzaam gebouw. De duurzaamheid is direct zichtbaar. De school heeft een heldere structuur, beschikt over grote, hoge ruimten en comfortabele ruimteverhoudingen. Het is comfortabel, flexibel, vriendelijk in gebruik en klaar voor de toekomst.

De O.G. Heldringschool is voorzien van een goede interne klimaatbeheersing (frisse-energieke school) met een CO2 gestuurd ventilatiesysteem inclusief warmte- terugwinning. Op het dak van de school zijn zonnepanelen voorzien voor het inzetten van zonnestroom.

Een buurtschool met een uitnodigende uitstraling
Aan het IJsvogelplein is in het ontwerp gekozen voor een asymmetrisch in de voorgevel gepositioneerde hoofdingang. De levendige compositie van kubistische massa’s karakteriseert de zelfbewuste, opgewekte en uitnodigende uitstraling van de school. De interne samenhang in het schoolgebouw is bereikt door een open, gemeenschappelijke ruimte in het hart van de school. Hoog invallend licht en atmosferische afbeeldingen van een duin- en strandlandschap, de horizon en wegvliegende meeuwen in de hal en vide maken de centrale ruimte tot een levendige plek. In de open ruimte zijn werkplekken en collectieve plekken opgenomen. De centrale ruimte zorgt voor een heldere oriëntatie, overzicht en geborgenheid.

Het ontwerp van R4a steekt in op een hoge kwaliteit, waarin de belevingswereld van het kind positief gevoed wordt. Immers: een aangenaam gebouw geeft een goed gevoel. De architectuur van de school steekt in op een positieve uitstraling naar het kwalitatief hoogwaardige woondomein in de Vogelwijk. De visie van R4a voor het nieuwe schoolgebouw is dat de O.G. Heldringschool een ‘plek’ van betrokkenheid blijft en een waardevolle aanvulling voor de Vogelwijk.

Den Haag, Nederland

Opdrachtgever
Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden

Projectomvang
Totaal 3230 mBVO waarvan:
2348 mBVO Basisschool
119 m2 BVO Peuterspeelzaal
360 m2 BVO Buitenschoolse opvang
403 m2 BVO Gymzaal

Team
Raadgevend ingenieursbureau Beekink BV
Bureau Broersma BV
Cauberg-Huygen Raadgevende ingenieurs BV (nu DPA)
Maria Roosen
Fas Keuzekamp

Ontwerpteam
Hans Klompenhouwer, Peter Jollie, Gert-Jan Borgman, Thijs van de Straat, Marleen Klompenhouwer

Afbeeldingen
Fas Keuzenkamp, Gert Jan van Rooij, Sven van der Vlugt, R4a

bijzonderheden:

Onze rol en werkzaamheden bij het project waren onder andere: – Opstellen van het Integraal Programma van Eisen; – het verzorgen van het stedenbouwkundig- en architectonisch ontwerp en technische uitwerkingen (VO, DO, TO, UO); – adviserende en bemiddelende rol tussen gemeente, gebruikers, adviseurs en omwonenden; – esthetische begeleiding tijdens uitvoeringsfase; – financieel management (medeverantwoordelijk voor budgetbewaking inclusief opstellen ramingen tijdens DO, TO en UO); – Nazorg waaronder interieurontwerp en -styling (inclusief inkoop en kostenramingen)

berichten over dit project:

Gerealiseerd: Nieuwe schoolbibliotheek ter ere van 90 jarig bestaan OG Heldringschool Den Haag

20 september 2017|Reacties uitgeschakeld voor Gerealiseerd: Nieuwe schoolbibliotheek ter ere van 90 jarig bestaan OG Heldringschool Den Haag

De OG Heldringschool in Den Haag viert deze week haar 90 jarig jubileum. Mede ter ere van deze gelegenheid mocht R4a opnieuw voor de school aan de slag, deze keer om een heuse nieuwe schoolbibliotheek te [...]

IJsvogelplastiek OG Heldringschool onderdeel van publicatie ‘Kunst in de openbare ruimte van Segbroek’

30 december 2016|Reacties uitgeschakeld voor IJsvogelplastiek OG Heldringschool onderdeel van publicatie ‘Kunst in de openbare ruimte van Segbroek’

Aan de gevel van de O.G. Heldringschool aan het IJsvogelplein in Den Haag hangt beeldhouwwerk 'De IJsvogel’. R4a ontwierp de plastiek als onderdeel van de nieuwbouw van de school geïnspireerd op de plek en het schoollogo. [...]

OG Heldringschool onderdeel van tentoonstelling en digitale kaart ‘Archeologie in nieuwbouw’

12 mei 2016|Reacties uitgeschakeld voor OG Heldringschool onderdeel van tentoonstelling en digitale kaart ‘Archeologie in nieuwbouw’

Voor de nieuwbouw van de O.G. Heldringschool werden bij archeologisch onderzoek restanten gevonden van bewoning uit de IJzertijd. In opdracht van de school en de afdeling archeologie van de gemeente Den Haag ontwierp R4a een ´archeowand´ [...]

Oplevering OG Heldringschool

18 november 2014|Reacties uitgeschakeld voor Oplevering OG Heldringschool

De nieuwbouw van de O.G. Heldringschool in Den Haag is opgeleverd! Na de bouwkundige oplevering is de school verder ingericht en (in samenwerking met Betiche en fotograaf Fas Keuzekamp) voorzien van foto-wandafwerkingen geïnspireerd op de [...]