St. Jozefbasisschool

St. Jozefbasisschool 2021-11-29T15:42:54+00:00

Project Description

De Sint Jozefbasisschool aan de Sportparkweg in Nootdorp was verspreid over drie losse gebouwen. Eén van de gebouwen uit 1906 was zo sterk verouderd dat het niet langer dienst kon doen als schoolgebouw. De andere twee losstaande gebouwen uit de 50-er en 70-er jaren waren naast bouwtechnische aspecten eveneens toe aan onderwijskundige modernisering. Gedurende 13 jaar is R4a fasegewijs betrokken geweest bij de modernisering/ uitbreiding van de school: van idee t/m realisatie. Bij de St. Jozefschool ligt de focus op duurzaamheid en installaties. Een effectieve reductie van 15% CO2 op het verbruik en 25% op materialen zorgt voor een aanmerkelijke CO2 reductie. Zo heeft fase II een GPR van 6.7 voor energie, 7.6 voor materialen, 9.2 voor afval, 7.7 voor water en 7.9 voor gezondheid.

Fase I: Een nieuw ‘kloppend hart’ voor de school
De ontwerpopgave bestond uit het ontwerpen van een nieuw gebouw dat de twee resterende gebouwen zou verbinden tot een 17-klassige school. In deze verbindende schakel zijn, naast een vleugel met lokalen, ondersteunende ruimten en teamkamer, ook de gemeenschappelijke ruimten zoals de aula en het speellokaal in een transparant bouwdeel opgenomen. Het vormt het kloppend hart van de school.

Het bestaande kleutergebouw met oude speel-/werklokalen is getransformeerd naar 6 grote lokalen (ca.60m2) en een tweede speelzaal voor de onderbouw: klaar voor de toekomst.

Fase II: Gezonde Groei 
Na de realisatie van nieuwbouwwijken in Ypenburg en Nootdorp heeft de Jozefschool in Nootdorp een explosieve groei doorgemaakt. De eerdere verbouwing en uitbreiding waren daarop niet voorzien en opnieuw deed de opdrachtgever een beroep op R4a, om nieuwe uitbreidingsmogelijkheden te verkennen. De ontwerpopgave betrof een uitbreiding van 10 lokalen met leerpleinen en ondersteunende ruimten.  Op de kavel van de school werden diverse groeiscenario’s bekeken en uiteindelijk werd gekozen voor een tweelaagse aanbouw aan de straatzijde van het schoolterrein De school wordt hierdoor meer zichtbaar vanaf de straat. De reeds in 2005 volledig als Frisse School (ten behoeve van de bovenbouw) vormgegeven villa vormt een markant hoekpunt van het schoolcomplex. Bovendien zorgt de nieuwbouw voor beschutting van het speelplein.

Fase III: Een veelzijdig scholencomplex met een slim samenspel tussen binnen en buiten
De ontwerpopgave betrof eveneens een uitbreiding van 10 middenbouw lokalen volgens het frisse-energieke installatiemodel en de herinrichting van het bestaande gebouwdeel tot Onderwijs Leer Centrum (OLC). Slim omgaan met locatie en bestaande gebouwen i.c.m. nieuwbouw heeft een schoolcomplex als een soort kralenketting opgeleverd met steeds een wisselende oriëntatie op de omgeving. Architectonisch zijn de bestaande gebouwen in ere gehouden en met de nieuwbouw tot een hechte school gesmeed. De drie oorspronkelijk ‘versnipperde’ gebouwen vormen langs het Jozefpad bij elkaar nu één geheel. De verduurzaamde St. Jozefbasisschool heeft in totaal 32 lokalen verdeeld over verschillende entiteiten met eigen atmosferen en 3 separate, grote speelpleinen.

Pijnacker-Nootdorp, Nederland

Projectomvang
Totaal 4257 m2 BVO , waarvan:
2940 m2 bvo nieuwbouw en 1317m2 BVO verduurzaming en modernisering

Fase I 2008 m2 BVO nieuwbouw en moderniseren van de bestaande onderbouw; Fase II 1068 m2 BVO nieuwbouw en moderniseren van de midden- en bovenbouw; Fase III 1181 m2 BVO uitbreiding (nieuwbouw)

Opdrachtgever
Laurentius Stichting voor Katholiek primair onderwijs (SKON, nadien Laurentius Stichting)

Team
Bouw-en aannemersbedrijf v.d. Voort
Raadgevend Ingenieursbureau Beekink BV
Bureau Broersma

Ontwerpteam
Hans Klompenhouwer, Peter Jollie, Thijs van de Straat

Afbeeldingen
Fas Keuzenkamp

bijzonderheden:

De architectonische ingrepen van R4a zijn respectvol naar de vorm en uitstraling van de oorspronkelijke gebouwen ingevoegd en hebben de school versterkt tot één hecht schoolcomplex. Hier komen de drie oorspronkelijke culturen van de eerder ‘versnipperde’ school bij elkaar en dat is te zien. Bij het ontwerp van de school is extra aandacht besteed aan de klimaatbeheersing. Al in de vroege ontwerpfasen is uitgegaan van een ruime reservering voor luchtbehandelinginstallatie om een goed luchtklimaat te kunnen waarborgen. Hiermee loopt de Laurentiusstichting voorop in de kwaliteitsslag die gaande is bij de nieuwbouw en verduurzaming van basisscholen. 

berichten over dit project:

In ontwikkeling: Ontwerp nieuwe achtergevel Jozefhuis Nootdorp goedgekeurd door welstandscommissie

23 mei 2017|Reacties uitgeschakeld voor In ontwikkeling: Ontwerp nieuwe achtergevel Jozefhuis Nootdorp goedgekeurd door welstandscommissie

In het verlengde van nieuwbouwproject 't Schoolplein aan de Veenweg in Nootdorp renoveert R4a samen met Kesselaar Vastgoed & Advies en Waaijerbouw de achtergevel van het naastgelegen Jozefhuis. Grenzend aan de nieuwbouw - op de plek waar [...]