Tijdelijke School Pijnacker-Nootdorp

Tijdelijke School Pijnacker-Nootdorp 2021-11-29T15:44:10+00:00

Project Description

In de nieuwbouwwijk ’s Gravenhout in Nootdorp is een tijdelijke onderwijsvoorziening gerealiseerd van twaalf lokalen.
Deze tijdelijke voorziening doet dienst voor een periode van ongeveer dertien jaar.

Een tijdelijke oplossing in plaats van een noodoplossing
Het is algemeen bekend dat basisscholen in nieuwbouwwijken in de eerste jaren met een leerlingenpiek te maken krijgen. Wanneer een school tijdens deze piek extra ruimte nodig heeft, dan wordt over het algemeen voor containerlokalen gekozen.

Uit onderzoek op basis van kostenramingen is gebleken dat, bij gebruik langer dan vijf jaar het financieel gunstiger is om te kiezen voor een structurele oplossing in de vorm van een tijdelijk, maar volwaardig gebouw. Waarom zou iemand gebruik maken van een noodoplossing als er een kwalitatief beter en ruimtelijk aantrekkelijker alternatief mogelijk is?

Prototype geslaagd
Voor Nootdorp is om deze reden een ontwerp gemaakt voor een tijdelijk gebouw met de bouwkundige en ruimtelijke kwaliteit van een permanent gebouw, dat minimaal de duur van dertien jaar kan overbruggen.

De school is gebouwd met een bouwsysteem dat ook gebruikt wordt voor bedrijfshallen. De vorm, materialen en kleuren geven het gebouw de uitstraling van een basisschool. Het bouwsysteem biedt voldoende variatiemogelijkheden om het in verschillende figuraties op verschillende locaties in te passen. De bouwdelen waaruit het gebouw is opgebouwd, kunnen gedemonteerd worden en gedeeltelijk worden hergebruikt. Deze school in Nootdorp is een geslaagd prototype.

Pijnacker-Nootdorp, Nederland

Projectomvang
1300 m² BVO nieuwbouw 12 tijdelijke lokalen

Opdrachtgever
Ceres Projecten B.V.
Vestia Nootdorp

Team
Heymans IBC Servicebouw
Norel Hallenbouw
IOB Ingenieursburo
Lichtveld Buis & Partners
Lingestreek installatietechniek

Ontwerpteam
Hans Klompenhouwer, Gert-Jan Borgman

Afbeeldingen
Fas Keuzenkamp

berichten over dit project: