Transformaties voor statushouders

Transformaties voor statushouders 2017-04-05T17:19:49+00:00

Project Description

1 Scheveningseweg 90, Paviljoens
De eerste locatie voor groepshuisvesting van 30 statushouders. Het gaat om drie paviljoens van een voormalige zorginstelling.

0
statushouders

2 Scheveningseweg 90, Hoofdgebouw
De eerste locatie voor groepshuisvesting. Naast de paviljoens op het achterterrein zijn ook nog appartementen geformeerd in het hoofdgebouw.

0
statushouders

3 Pompstationsweg 14, Scheveningse Gevangenis
Er zijn in deze voormalige gevangenis voornamelijk onzelfstandige units geformeerd met gezamelijk sanitair en keuken.

0
statushouders

4 Randveen 68,
In een leegstaand gebouw op het voorterrein van Verpleeghuis ‘De Lozerhof’ heeft de gemeente Den Haag tijdelijke appartementen te gecreërd voor statushouders.

0
statushouders

5 Zieken 103-115
In drie panden aan het Zieken realiseert de gemeente 16 appartementen voor statushouders.

0
statushouders

In opdracht van de Gemeente Den Haag hebben we  in 2015 en 2016 verschillende panden onderzocht op hun geschiktheid voor bewoning en verhuur aan statushouders. Na de grote vluchtelingen instroom in 2015 zijn de Nederlandse gemeenten verantwoordelijk gemaakt voor het creëren van woonruimte voor  vluchtelingen met een verblijfsvergunning. De Gemeente Den Haag is daarop direct gestart met inventariseren van bestaande ‘eigen’ panden, panden van de rijksoverheid en van corporaties. De gemeente Den Haag heeft de ambitie om in de ruimtebehoefte van bijna 3000 statushouders te voorzien.

Creatieve input tot aan de oplevering
R4a is een van de partijen die aan transformatie van deze panden meewerkt. Belangrijkste inzet bij deze klus is om binnen een beperkt tijdsbestek de meest economisch indelingsmogelijkheid van een voorgedragen gebouw vast te stellen en uit te werken. Vervolgens verzorgen we de vergunningsaanvraag en de gegevens voor de aannemersselectie. Tijdens de realisatie verlenen we aanvullende creatieve begeleiding bij onvoorziene situaties die zich tijdens de uitvoering voordoen en  waarvoor soms planaanpassingen nodig zijn.

Strijdigheid
Belangrijk onderdeel van deze transformaties is de strijdigheid met het bestemmingsplan. Veel van de panden die in gemeentelijk bezit zijn en in aanmerking komen voor transformatie hebben een ‘maatschappelijke’ functie maar staan leeg . In het geldende bestemmingsplan ligt vaak vast dat er sprake is van een maatschappelijke functie en het is dan het noodzakelijk de vergunningsaanvraag hier op af te stemmen. Bij de planvorming en de vergunningsaanvraag nemen we tegelijkertijd de aanvraag voor ontheffing van het bestemmingsplan mee. De ontheffing is tijdelijk van aard en heeft dan geen vertragende werking op de vergunningsprocedure.

Integratie installaties
Bij planvorming is nauwe samenwerking met een installatieadviseur cruciaal. Een nieuwe installatie moet in het bestaande gebouw worden ingepast met  grote impact op de gebouwstructuur en de gevel. De ventilatie-eisen vragen aanvullende ventilatieopeningen die invloed uitoefenen op het gevel beeld en mogelijk de daglichtvoorziening. Het is noodzakelijk om deze onderdelen in nauwe samenhang goed op elkaar af te stemmen zodat het plan aan alle eisen voldoet voordat de vergunning wordt aangevraagd.

Den Haag, Nederland

Projectomvang:
7 locaties onderzocht,
5 gerealiseerd

Opdrachtgever:
Gemeente Den Haag, Centrale Vastgoedorganisatie
afdeling Technisch Beheer en Realisatie

Ontwerpteam:
Gert-Jan Borgman

Afbeeldingen:
R4a architecten en ingenieurs

bijzonderheden:

Door creativiteit en ervaring op het gebied van transformaties, herinrichtingen en vergunningsprocedures zijn in korte tijd de huisvesting van statushouders uitgewerkt, aangevraagd en gerealiseerd.  

berichten over dit project:

Opgeleverd: eerste statushouders Scheveningseweg Den Haag zijn welkom

14 juni 2016|Reacties uitgeschakeld voor Opgeleverd: eerste statushouders Scheveningseweg Den Haag zijn welkom

De eerste van de ruim 2100 extra statushouders die de gemeente Den Haag op gaat vangen, zijn welkom. De verbouwing van de eerste locatie waar de vluchtelingen met een verblijfstatus in de stad komen wonen [...]

Vergunning voor paviljoens verleend!

29 februari 2016|Reacties uitgeschakeld voor Vergunning voor paviljoens verleend!

In twee weken is vergunning verleend voor de transformatie van de gemeentelijke paviljoens op het terrein van de Scheveningsweg 90-92. De gemeente heeft besloten deze panden vor de komend 10 jaar geschikt te maken voor [...]