Verbouwing R.K. Church of our Saviour

Verbouwing R.K. Church of our Saviour 2021-11-29T15:42:28+00:00

Project Description

Meer ruimte voor ontmoeting
In de ‘moderne’ Kerk bestaat, naast de gebruikelijke liturgische ruimte van de kerk, een groeiende behoefte aan ontmoetingsruimte. Veel kerkgebouwen en oudere pastorieën kunnen niet aan de vraag naar grotere parochiële ruimtes voldoen en verbouwingen of uitbreidingen kan een oplossing bieden. Deze situatie geldt ook voor de voormalige pastorie van de Church of Our Lady of Good Counsel (Onze Lieve Vrouw van Goede Raad) aan de Bezuidenhoutseweg.

De pastorie biedt uitkomst
Het gebruik van de pastorie, oorspronkelijk bedoeld als woonhuis van pastoor en kapelaan, is de afgelopen jaren veranderd. Deze verandering is een direct gevolg van kerk-maatschappelijke veranderingen, die zijn ingezet na het 2e Vaticaans Concilie in de zestiger jaren. De pastorie werd in plaats van woning meer en meer een parochiehuis waar ruimte is voor ontmoeting. In de functieverschuiving van de pastorie en de aanwezigheid van een grote patio ligt de oplossing van deze ontwerpopgave.

‘Het Plastisch Getal’
Vanuit het respect voor het oorspronkelijke ontwerp van Jan van der Laan hebben we doelbewust gekozen voor een ontwerp dat het bestaande gebouw versterkt. De bestaande verhoudingen in architectuur, massa en de compositie die er zijn tussen Kerk en pastorie worden in tact gelaten. De maatverhoudingen die Jan van der Laan bij het ontwerp van het bestaande gebouw heeft gebruikt zijn sterk verwant aan de ontwerpsystematiek ‘het Plastisch Getal’ van zijn broer Dom van der Laan. We hebben de deze systematiek en maatverhoudingen doorgezet in het ontwerp van een nieuwe centrale ruimte.

Een harmonieus interieur
Door het bestaande gebouw te bewaren en op zorgvuldige wijze aan te vullen met een nieuw element  is er een nieuw harmonieus geheel ontstaan. De nieuwe overdekte centrale ontmoetingsruimte is een goed voorbeeld van een eigentijdse uitwerking van het binnenhof, een elegante verbinding tussen bestaand en nieuw.

Den Haag, Nederland

Projectomvang:
1200 m2 BVO Verbouwing en Transformatie

Opdrachtgever:
Parish Counsel of the I.E.S.R.C. Church of Our Saviour

Team:
Aannemingsbedrijf Waaijer,
DHV constructie,
ABM installatietechniek,
v. Eijk elektrotechniek

Ontwerpteam:
Hans Klompenhouwer, Thijs van de Straat

Afbeeldingen:
Fas Keuzenkamp

berichten over dit project: