Voortgang Woningbouw ’t Schoolplein

De bouw van 24 woningen op ‘Het Schoolplein’ in Nootdorp vordert gestaag. Nu het casco van de zes woonblokken staat, komt het geheel steeds meer samen als een buurschap dat zich met karakter voegt in de monumentale- en groene sfeer naast de Sint-Bartholomeüskerk en het Jozefhuis. Binnen én buiten werken tussen de 20 en 30 mannen van Waaijerbouw flink door: de zonnepanelen zijn gemonteerd, de dakpannen worden gelegd en binnen werkt men aan o.a. de ventilatievoorzieningen en de woningindelingen. Na de vrieskou en sneeuwval breekt de zon heel voorzichtig door en zijn de metselaars weer druk aan de slag met het optrekken van de baksteen buitengevels. Meer info over het project >

2017-03-10T14:21:32+00:00 14 februari 2017|