IKC De Nieuwe Haven

IKC De Nieuwe Haven 2021-11-29T15:35:57+00:00

Project Description

Basisschool De Nieuwe Haven in Rotterdam is een eenwording van de voormalige Groen van Prinstererschool en de Heemskerkschool in Rotterdam. Op initiatief van Stichting PCBO Rotterdam en in samenwerking met kinderopvangorganisaties Kinderdam en Peuter & Co is het plan ontstaan om in de vestiging van De Nieuwe Haven aan de Nassauhaven 180 een Integraal Kindcentrum (IKC) te ontwikkelen.

Integraal Kindcentrum (IKC)
De Nieuwe Haven is een integrale voorziening voor basisschool, peuterspeelzaal en kinderopvang. Er wordt gewerkt vanuit het perspectief van één organisatie met een gezamenlijk pedagogisch- en personeelsbeleid. IKC De Nieuwe Haven huisvest in de BSO daarnaast ook een eigen ouderkring, een team van een aantal enthousiaste ouders/verzorgers, dat kritisch meedenkt over het onderwijs en de kinderbegeleiding.

Visie
Natuurlijk gaat het samenvoegen van onderwijs en kind-ondersteunende functies tot één IKC accommodatie over efficiënt ruimtegebruik. Het ontstaan van- en het ideaal achter het IKC is echter vooral gebaseerd op organisatorische samenwerking en heeft als doel kinderen maximaal te ondersteunen in hun groei in een kansrijke, stimulerende omgeving. De uitdaging bij een dergelijke intensieve functie-clustering is het organisatorische proces. De verschillende gebruikers moeten immers op zoek naar de gezamenlijke waarden, wensen en normen en verder als één collectieve organisatie.

In het haalbaarheidstraject en het navolgende transformatieproces is voor ons gebleken dat de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de fysieke ruimte essentieel is voor een goed Integraal Kind Centrum. Wij vinden dan ook dat het clusteren van functies in het onderwijs alleen succesvol kan met een duidelijk (organisatorisch én ruimtelijk!) concept. Het ruimtelijke concept moet nauw aansluiten op de gedeelde organisatorische visie en kan worden ingezet als een belangrijke verbindende factor. Het ontwerp voor De Nieuwe Haven biedt in de lijn hiervan enerzijds ruimte aan de gemeenschappelijkheid van het IKC, maar respecteert anderzijds ook de behoefte aan een eigen plek en identiteit.

Een ruimtelijke ‘driehoeksverhouding’ rond een kloppend hart
Het bestaande schoolgebouw stamt uit de 80-er jaren en vormt mede door de oorspronkelijke functie en de karakteristieke, driehoekige grondvorm een perfecte basis voor een overzichtelijk kindercentrum.  Het gebouw was afgestemd op kinderen in de leeftijdsgroep 4 t/m 11 jaar. De verbouwing tot IKC is erop gericht ook een aantrekkelijke omgeving te scheppen voor jongere kinderen, voornamelijk in de leeftijd van 0 tot 6 jaar.

De ruimtes voor dagopvang, buitenschoolse opvang en peuterschool zijn gehuisvest op de begane grond rondom een centrale hal. Het kinderdagverblijf deelt er samen met de peuterschool en de BSO een gymzaal en telt drie ruime en aaneen te schakelen groepsruimten met eigen slaapkamers en sanitair. De peuterschool is gehuisvest is een tweetal groepsruimten voor vier groepen. De buitenschoolse opvang heeft een eigen groepsruimte, een ouderkring en een eigen loungehoek. Ondersteunende functies voor het kindercentrum zoals spreekkamers, kantoren, wasruimte en bergingen , – berging- en kantoorruimten zijn centraal gepositioneerd aan een andere zijde van de gemeenschappelijke speelhal met keuken. Op de eerste verdieping bevinden zich de onderbouwgroepen, teamkamer en spreekkamers van De Nieuwe Haven.

Interieurconcept
Uitgangspunt voor het interieurconcept is een veilige, overzichtelijke en uitdagende omgeving die aansluit op de belevingswereld van het jonge kind. Het sluit aan op onze visie een geeft uiting aan de samenwerking tussen onderwijs en opvang. Het interieur haakt in kleur- en materiaalgebruik in op de ambitie van het IKC om volgens het antroposofische gedachtegoed van Rudolf Steiner te gaan werken. In het antroposofische onderwijs spelen kleur en tactiliteit een belangrijke rol.  Het interieur is opgebouwd uit zoveel mogelijk natuurlijke (blank gelakte) materialen en zwart, wit en grijs zijn zoveel mogelijk vermeden. Elk lokaal is ingericht in een eigen kleur passend bij de leeftijdsfase.

Het interieurontwerp voor De Nieuwe Haven is opgebouwd binnen een organiserend thema. De centrale, lichte hal vormt de ‘open plek in het bos’. Het is dé plek waar alle verschillende groepen al dan niet gemeenschappelijk gebruik van kunnen maken. Centraal in de hal staat het keukeneiland, de verzamelplaats voor jong en oud. Het ontwerp voor het gezamenlijke kook-object speelt slim in op de maat van het kind en is  veilig en overzichtelijk te gebruiken door zowel de kinderen als de begeleiders.

Evenwijdig aan de omliggende groepsruimten zijn garderobekasten met geïntegreerde vitrinekasten opgenomen. Deze interieurelementen zorgen enerzijds voor een opgeruimd geheel en anderzijds voor inspirerende plekken voor het onderzoekende kind. De groepsruimten zijn rond de hal gepositioneerd en vormen in sfeer de meer intieme en beschutte plekken: de ‘hutjes in het bos’.

Een toekomstgerichte transformatie
Met de transformatie van het Jaren 80 schoolgebouw naar een modern IKC zijn het interieur en de installatietechniek grondig aangepakt, zijn aparte slaapruimtes toegevoegd, sanitaire voorzieningen opgeknapt en uitgebreid en zijn diverse groepsruimtes vergroot. Het getransformeerde pand biedt samen met de weloverwogen interieurarchitectuur een interessant samenspel tussen gemeenschappelijke ruimte en de eigen plek, een gevarieerd en flexibel (en uitbreidbaar!) ondersteunend centrum voor ontwikkeling, spel en groei.

Voor/ Na:

Rotterdam, Nederland

Projectomvang
1282 m2 BVO renovatie en herinrichting

Opdrachtgever
Stichting PCBO Rotterdam-Zuid

Team
Aannemingsmaatschappij Hofman-Maasdijk B.V.
Goudkuil bouwmanagement
Ontwerpbureau van der Vlugt (installatieadvies)
S&W consultancy

Ontwerpteam
Peter Jollie, Marleen Klompenhouwer, Hans Klompenhouwer

Afbeeldingen
R4a en Fas Keuzenkamp

bijzonderheden:

R4a is gevraagd in een haalbaarheidsstudie de ruimtelijke mogelijkheden en benodigde investering ten behoeve van het huisvesten van een IKC in het gebouw te onderzoeken. De werkzaamheden tijdens het navolgende ontwerptraject waren gericht op het ontwikkelen van een interieurconcept alsmede het verzorgen van de indiening t.b.v. van de omgevingsvergunning. Voor de selectie van een uitvoerende partij werd een aanbesteding georganiseerd en tijdens de uitvoeringsbegeleiding bestonden de werkzaamheden uit het coördineren van de diverse uitvoerende partijen, het bewaken van de planning en financiën, het aanleveren en controleren van de benodigde productietekeningen en de oplevering.

berichten over dit project:

Gerealiseerd: Officiële Opening Integraal Kindcentrum (IKC) de Nieuwe Haven door Hugo de Jonge

8 september 2017|Reacties uitgeschakeld voor Gerealiseerd: Officiële Opening Integraal Kindcentrum (IKC) de Nieuwe Haven door Hugo de Jonge

Wethouder Hugo de Jonge heeft op donderdag 7 september het Integraal Kindcentrum (IKC) De Nieuwe Haven in Feijenoord Rotterdam feestelijk geopend. Op initiatief van Stichting PCBO Rotterdam en in samenwerking met kinderopvangorganisaties KindeRdam en [...]

IKC De Nieuwe Haven opgeleverd

17 maart 2017|Reacties uitgeschakeld voor IKC De Nieuwe Haven opgeleverd

Het pand aan de Nassauhaven in Rotterdam is na een grondige verbouwing klaar voor gebruik! Met de transformatie van het Jaren 80 schoolgebouw naar een modern IKC zijn het interieur en de installatietechniek grondig aangepakt, zijn [...]